Pelsdierhouderij

Mooie subsidieregeling praktijkleren

2022-05-18T23:21:44+02:00

Mooie subsidieregeling Praktijkleren Verzorg je een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk dan ook even of je gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de [...]

Mooie subsidieregeling praktijkleren2022-05-18T23:21:44+02:00

Anticipeer op aanhoudend hoge prijzen voor voedsel en energie

2022-05-18T12:56:43+02:00

Anticipeer op aanhoudend hoge prijzen voor voedsel en energie Volgens analisten van de Wereldbank houden de hoge voedsel- en energieprijzen nog zeker tot eind 2024 aan. De piek wordt dit jaar wel bereikt, maar ook de twee jaar daarna zal onze voeding naar verwachting nog duurder zijn dan in de afgelopen jaren en zal deze [...]

Anticipeer op aanhoudend hoge prijzen voor voedsel en energie2022-05-18T12:56:43+02:00

Sabe subsidie om samen te leren over duurzame landbouw

2022-06-01T19:15:29+02:00

Sabe subsidie om samen te leren over duurzame landbouw Wil je samen met een groep agrariërs van elkaar leren over duurzame landbouw? Bijvoorbeeld over duurzaam bodembeheer, minder stikstofuitstoot, maar ook een duurzamer verdienmodel of groeien als duurzaam ondernemer? Als je daarvoor een project opzet, kun je vanaf 1 juni 2022 subsidie aanvragen. Dit kan met [...]

Sabe subsidie om samen te leren over duurzame landbouw2022-06-01T19:15:29+02:00

MIT-regeling open

2022-05-02T15:32:51+02:00

MIT-regeling open De MIT (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat het mkb bijdraagt aan de kennis- en innovatie-agenda's van de Missies voor de toekomst. Mkb-bedrijven met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen weer subsidie aanvragen binnen de [...]

MIT-regeling open2022-05-02T15:32:51+02:00

Subsidie voor circulaire ketenprojecten bijna open

2022-04-20T17:43:09+02:00

Subsidie voor Circulaire ketenprojecten bijna open Wil je samen met andere ondernemers een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren? En wil je daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan je daarbij ondersteunen. De subsidie is er vooral voor mkb-ondernemers. Per project mag ook een grote onderneming meedoen. Samenwerken [...]

Subsidie voor circulaire ketenprojecten bijna open2022-04-20T17:43:09+02:00

Subsidie om te leren over duurzame landbouw (SABE) open!!

2022-04-03T22:05:30+02:00

Subsidie om te leren over duurzame landbouw (SABE) open!! 4 april (NU DUS!) start weer een nieuwe openstelling van de Sabe-regeling, waarbij er diverse vouchers worden uitgegeven aan boeren en tuinders in Nederland. Deze vouchers kun je bij ons, zijnde BAS-erkende adviseur, verzilveren! Wil je leren over duurzame landbouw? Over omschakelen naar extensieve, natuurinclusieve, kringloop- [...]

Subsidie om te leren over duurzame landbouw (SABE) open!!2022-04-03T22:05:30+02:00

SDE++ 2022 open op 28 juni

2022-03-23T20:20:45+01:00

SDE++ 2022 open op 28 juni Vanaf 28 juni aanstaande wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. Door de hoge CO2-prijs en het extra budget dat het vorige kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd is een openstellingsbudget van maar liefst 13 miljard euro beschikbaar. De regeling wordt ook voor een aantal [...]

SDE++ 2022 open op 28 juni2022-03-23T20:20:45+01:00

Wettelijke betaaltermijnen verkort

2022-03-23T20:22:25+01:00

Wettelijke betaaltermijnen verkort Op dinsdag 15 maart jongstleden is het wetsvoorstel om de maximale wettelijke betaaltermijnen van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf te verkorten van 60 naar 30 dagen, aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee wordt de huidige toegestane betaaltermijn gehalveerd en gelijkgesteld aan die van de overheid. Deze wetswijziging is zeer [...]

Wettelijke betaaltermijnen verkort2022-03-23T20:22:25+01:00

Fiscaal interessant, is dat altijd zo bij de hand?

2022-02-20T12:49:30+01:00

Fiscaal interessant, is dat altijd zo bij de hand? “Deze subsidie is voor mij aangevraagd, maar ik weet helemaal niet wat ik er nu mee moet…” “Mijn Adviseur vond dat ik voor deze fiscale constructie moest gaan, maar ik zit nu in een situatie die totaal niet werkt voor ons. Het gesprek met mijn familie [...]

Fiscaal interessant, is dat altijd zo bij de hand?2022-02-20T12:49:30+01:00

Ding mee naar de subsidie Hernieuwbare Energietransitie

2022-02-18T20:38:30+01:00

Ding mee naar de subsidie Hernieuwbare Energietransitie Vernieuwende projecten die tot minder CO2-uitstoot leiden zijn hard nodig binnen de energietransitie. De opstart daarvan confronteert je al gauw met hoge aanloopkosten. De subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+) kan hierbij het verschil maken en juist in deze fase ook lokale projecten doorgang geven. Dat verdien je voor je [...]

Ding mee naar de subsidie Hernieuwbare Energietransitie2022-02-18T20:38:30+01:00
Go to Top